Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Flor artes bvba

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: de particuliere klant of het bedrijf  die een overeenkomst afsluit met de ondernemer
Ondernemer: Flor artes bvba

Identiteit van de ondernemer

Flor artes bvba
Mechelsesteenweg 161
2018 Antwerpen
België
BTW-nummer: BE 0427389225

Telefoonnummer: 03 230 78 88

E-mailadres: info@florartes.be

Bereikbaarheid:

Maandag : 13u00 tot 18u30
Dinsdag t/m zaterdag: 10u00 tot 18u30
Zondag : 09:00 uur tot 13:00 uur

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien schriftelijk overeengekomen

Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, bijbehorende prijzen, kosten en handelingen die dienen te worden verricht. De prijzen zijn inclusief BTW.

De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod aanvaart, wordt de overeenkomst direct door de ondernemer online bevestigd. Na afronding van de bestelling ontvangt de consument een orderbevestiging die direct op de website zichtbaar is. Deze bevestiging wordt tevens per e-mail vlak na de bestelling verzonden naar het opgegeven e-mailadres. Indien deze e-mail niet ontvangen is, kan de consument de klantenservice contacteren voor meer informatie. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: de contactgegevens van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan.

De consument kan de overeenkomst kosteloos annuleren tot 1 werkdag voor de opgegeven dag van levering. Hierna kan indien de bloemist reeds kosten gemaakt heeft de bestelling alleen tegen een gedeeltelijke restitutie worden geannuleerd. Een reeds geleverde bestelling kan niet geannuleerd worden indien onjuiste of onvolledige adresgegevens zijn opgegeven.

Flor artes hanteert een vaasgarantie van 7 dagen. Het boeket dat geleverd wordt kan afwijken van de afbeelding op de website. (i.v.m. beschikbaarheid, seizoen, variërende bloemenprijzen en het feit dat bloemen een natuurproduct betreft

De prijs

De opgegeven prijzen zijn inclusief BTW (6 % voor bloemen en planten en 21 % voor vazen, potten en kaartjes, voor de leveringskosten, is het tarief (6% of 21%) afhankelijk van het geleverde product) en exclusief de leveringskosten. De leveringskosten worden duidelijk vermeld alvorens de consument de bestelling bevestigd.

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. In geval van variërende prijzen (door schommelingen op de financiële markt, bloemenprijzen verschillend per seizoen of invloeden waar de ondernemer geen invloed op heeft) wordt dit tijdig bij het aanbod vermeld.

Levering en uitvoering

Alle bloemwerk is in eigen atelier gemaakt door vakbekwame floristen. Elk boeket wordt zo waarheidsgetrouw volgens de voorbeeldfoto op de webshop gemaakt. Mochten er door omstandigheden, van welke aard ook,  bepaalde bloemen en/of planten niet voorradig zijn, voorziet Flor artes in een gelijkwaardig alternatief.
Op het meeste beeldmateriaal worden bloemen in bloei getoond. Bloemen zijn een natuurproduct en zullen vers geleverd worden. Het is mogelijk dat bloemen in knop geleverd worden, om versheid te garanderen. Het feit dat het boeket in dit geval afwijkt van de foto is niet negatief, maar een garantie van versheid voor een zo lang mogelijke periode.

Bestellingen geplaatst & betaald voor 14u worden de volgende dag geleverd in de loop van de dag (op zondag wordt er niet geleverd).
Bestellingen geplaatst tussen Zat 14u & Zondag 23u59 worden pas maandag verwerkt en dinsdag geleverd.

Om organisatorische redenen kan Flor artes bvba niet op exacte tijdstippen leveren. Er wordt in de mate van het mogelijke vooraf telefonisch contact opgenomen met de ontvanger (als deze een particulier betreft). Doorgaans wordt er naar bedrijven toe, vooraf geen telefonisch contact opgenomen, vermits deze in principe open zijn tijdens de kantooruren.

Naast een eigen bezorgdienst voor leveringen in de omgeving van de winkel, doet Flor Artes voor leveringen buiten Antwerpen centrum ook beroep op een extern koerierbedrijf.

Flor artes bvba doet al het mogelijke om de bestelling op tijd bij de ontvanger te krijgen. Flor artes bvba kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor laattijdige leveringen wanneer de oorzaak buiten de wil van Flor artes ligt, zoals bv. Files, weersomstandigheden, verkeerde informatie van de besteller,…

Wegens overmacht (extreme weersomstandigheden, stakingen, maatregelen van overheidswege betreffende bereikbaarheid ontvanger, storing op internetservers of telefoon) kan de leverdatum afwijken van de opgegeven datum. De consument staat in dit geval in het recht om de bestelling kosteloos te annuleren of een andere leveringsdatum uit te kiezen.

Flor Artes neemt in principe altijd contact met de ontvanger zodat kan worden overeengekomen wanneer hoe de levering kan plaats vinden. Indien met de ontvanger wordt overeen gekomen – in geval van afwezigheid – het product bij de buren af te leveren of voor de deur wordt achterlaten is Flor artes bvba niet verantwoordelijk voor diefstal. Deze leveropties zijn slechts richtlijnen, die de bloemist naar eigen inschatting wel of niet zal toepassen.

Betaling

Online betalingen kunnen voltooid worden via credit card (Mastercard, VISA) Alle betalingen worden via een beveiligd betaalsysteem afgerond. Zakelijke klanten kunnen in sommige gevallen betalen na ontvangst van factuur. De betalingstermijn hiervan bedraagt 30 dagen na factuurdatum. Dit enkel na grondig onderzoek van de bedrijfsgegevens door Flor artes bvba.  Zakelijke klanten die voorheen na ontvangst van factuur konden betalen, kunnen ten allen tijde van dit recht ontzegt worden, mits blijkt dat facturen niet binnen de afgesproken termijn van 30 dagen worden betaald. Bij niet-tijdige betaling kan Flor artes verwijlintresten, extra administratiekosten of incassokosten aanrekenen.

Consumenten dienen 18 jaar of ouder te zijn om bestellingen te mogen plaatsen.

Klachtenregeling

Klachten betreffende niet-leveringen dienen binnen een termijn van 8 dagen kenbaar te worden gemaakt. Andere klachten dienen binnen 2 dagen kenbaar te worden gemaakt. Consumenten dienen klachten door te geven aan Flor artes bvba ofwel schriftelijk per e-mail (info@florartes.be) of telefonisch. Flor artes bvba  zal binnen 2 werkdagen reageren op klachten. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 2 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Geschillen

Op de overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Privacy

Lees meer over ons privacy beleid

Overige

Al het materiaal op de Flor artes bvba websites valt onder Flor artes bvba copyright. Het gebruiken van fotomateriaal en teksten is – zonder de nadrukkelijke toestemming van Flor artes bvba verboden

Retourneren

Snijbloemen en planten kunnen helaas niet geretourneerd worden omwille van hun bederfelijke karakter. Wij garanderen dat de bloemen min. 1 week mooi blijven mits ze de juiste verzorging hebben gekregen. Voldoet de kwaliteit toch niet aan uw wensen, neem dan even contact op met info@florartes.be. Stuur hierbij enkele foto’s van het boeket. Elke klacht wordt apart behandeld en we zoeken samen naar de oorzaak en een oplossing.

Hebt u een vaas/pot besteld of gekregen en is hij niet naar uw wens, dan kan u deze binnen de 14 dagen retour zenden naar Flor artes, Mechelsesteenweg 161, B-2018 Antwerpen. De retourkosten zijn voor eigen rekening en u bent zelf verantwoordelijk voor schade of breuk bij het terugzenden.
Daarom raden wij aan om uw vaas/pot in de winkel te komen omruilen. Zo vermijdt u retourkosten en is het risico op breuk minimaal.
De kans op breuk bij levering herleiden wij tot het minimale, vermits de levering steeds door onze eigen bezorger of een betrouwbare koerier gebeurt. Mocht de vaas/pot toch beschadigd zijn bij levering, gelieve ons hiervan binnen de 24u op de hoogte te stellen via info@florartes.be

BIJLAGE – Modelformulier voor retourzending
Met onderstaand formulier kan u een retourzending melden. Gelieve hetformulier in blokletters in te vullen en te ondertekenen. Het ingevulde en ondertekende stuurt u samen met het product terug sturen naar:

Flor artes bvba
Mechelsesteenweg 161
2018 Antwerpen

Ik geef hierbij te kennen dat ik het aangekochte product wil retourneren.

Reden voor retournering:_____________________________________________________
(Beantwoorden niet verplich

Datum van betaling*: ________________________________________________________

Betalingskenmerk*:___________________________________________________________
* Het betalingskenmerk kunt u vinden op uw bankafschriften of via uw digitale applicatie van uw bank.

IBAN:________________________________________________________________________

Naam van de rekeninghouder:__________________________________________________

E-mailadres:_________________________________________________________________

Naam koper:__________________________________________________________________

Adres koper:_________________________________________________________________

Handtekening:________________________________________________________________

Datum ondertekening:_________________________________________________________

Flor artes bvba behoudt zich het recht om deze voorwaarden zonder vooraankondiging te wijzigen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op zowel particuliere als zakelijke consumenten.

Flor Artes
+32 (0)3 230 78 88
Info@florartes.be 
Ma: 13-18u30 - Di-Zat: 10-18u30 - Zo: 9-13u
 
Winkelwagen0
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
0